Więcej informacji na temat naszej firmy znajdziecie na
www.PLASMA-NOWA.pl
Firma PLASMA NOWA wykonuje usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych wg technologii:
 • Czyszczenie powierzchni strumieniowo-ścierne do Sa3
 • Piaskowanie-śrutowanie - inaczej obróbka strumieniowo ścierna polega na działaniu strumienia ścierniwa wyrzuconego z dużą prędkością w kierunku oczyszczanej powierzchni przy użyciu następujących nośników: sprężonego powietrza, wody lub siły odśrodkowej.
  Przy zastosowaniu tej metody rozróżnia się 4 stopnie czystości:

  • Sa1, Sa2, Sa2.5 - przewidziane dla powłok malarskich
  • Sa3 - dla powłok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie
 • Metalizacja natryskowa - natrysk cieplny metali z wytworzeniem
  • Powłok cynkowych
  • Powłok aluminiowych
  • Powłok ze stopów metali kolorowych
  • Powłok PLASMA DUO TRIPLEX o przedłużonej trwałości, m. in. dla konstrukcji hydrotechnicznych
 • Malowanie pneumatyczne, malowanie hydrodynamiczne, malowanie proszkowe.
Zabezpieczamy antykorozyjnie wszelkie konstrukcje stalowe, mosty, dylatacje mostowe, bariery, poręcze, łożyska, suwnice, maszty reklamowe, pomniki stalowe, żeliwne itp.

Firma PLASMA NOWA posiada długoletnią tradycję w prowadzeniu prac w zakresie metalizacji natryskowej, dysponuje doświadczoną kadrą pracowników gwarantującą usługi na wysokim poziomie oraz ściśle współpracuje z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w zakresie stosowanej technologii i kontroli jakości prowadzonych prac.

Zapraszamy do współpracy gwarantując wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

DANE KONTAKTOWE:
Przedsiębiorstwo Powłok Ochronnych PLASMA NOWA
Bogusław Strukowski
40-397 Katowice ul. Lwowska 38
tel. (032) 209 95 83, fax. (032) 209 95 48, tel. kom. 601 437 170
metalizacja@plasma-nowa.pl
plasma-nowa@o2.pl